IEEE Gazi Robotics and Automation Society

RAS Başkanı

Mustafa Atabey

RAS Komite Başkanı

IEEE RAS Nedir ?

IEEE RAS’ın amaçları bilimsel, edebi ve eğitsel niteliktedir. Topluluk; robotik sistemler ve otomasyon mühendisliği, bağlaşık sanatlar ve bilimler teorisi ve pratiğinin ilerletilmesi ve üyeleri arasındaki yüksek mesleki standartların IEEE Anayasası ve Tüzüğü ile uyumlu olarak sürdürülmesi için çaba göstermektedir. Misyonumuz, üyelere, mesleğe ve insanlığa fayda sağlayan Robotik ve Otomasyondaki bilimsel ve teknolojik bilgilerin değişimini kolaylaştırmaktır. Vizyonumuz, Robotik ve Otomasyonda en tanınmış ve saygın küresel organizasyon olmaktır.

IEEE Gazi RAS Nedir ?

IEEE Gazi RAS komitesi, üyelerine sektördeki son gelişmeleri aktarmayı ve robotik-otomasyon alanındaki bilimsel ve teknolojik bilgilerin değişimini yakından inceleyip bu alanda projeler geliştirmeyi amaçlar. Üyelerinin derslerine katkıda bulunması amacıyla teknik eğitimler düzenlemek, inovatif projeler gerçekleştirmek ve teknik geziler düzenlemek suretiyle çalışmalar gerçekleştirir.